Loading... Please wait...


Ενημερωτικό Email


ΑΛΑΤΙ (ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ)Περιγραφή προϊόντος

ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)                                         19

ECOFILTER_SALT_11.jpg WATQUAAS_(300_x_90).jpg

Ιδεώδεις για την αποσκλήρυνση νερού

Η αποτελεσματικότητα του αποσκληρυντή σας εξαρτάται κυρίως από τη ποιότητα της άλμης που χρησιμοποιείται για αναγέννηση. Αυτός είναι και ο κυρίως λόγος για τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο διαμορφωμένα ειδικά αλάτια, που να παράγουν υψηλής καθαρότητας άλμη. Οι ταμπλέτες ανακρυσταλλωμένου άλατος είναι ιδανικές για όλους τους τύπους μηχανών αποσκλήρυνσης, επιφέροντας τη βέλτιστη απόδοσή τους και αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους.

Υψηλή καθαρότητα για τον αποσκληρυντή σας

Παρασκευασμένες από ανακρυσταλλωμένο αλάτι υψηλής καθαρότητας (χαμηλής περιεκτικότητας σε μαγνήσιο και ασβέστιο), που εν συνεχεία συμπιέζεται υπό υψηλή πίεση, οι ταμπλέτες εγγυώνται ένα ποσοστό χλωριούχου νατρίου πάντα ανώτερο του 99,95%. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε τη μέγιστη παραγωγή αναγέννησης και συνεπώς να διατηρήσουμε τη μακροζωία των αποσκλκηρυντών. Επιπλέον, απαλλαγμένες από κάθε είδους αδιάλυτης ουσίας, έχουν τη δυνατότητα ολικής διάλυσης η οποία αποτρέπει το σχηματισμό "πουρί" στον υποδοχέα άλατος, τις βαλβίδες και τους εγχυτήρες.

Προσαρμοσμένο σχήμα για ευκολότερη διάλυση

Το ειδικό γεωμετρικό σχήμα τους, εγγυάται τη μέγιστη επιφανειακή επαφή άλατος και νερού, λαμβάνοντας έτσι κορεσμένη άλμη στον τάχιστο χρόνο. Παράλληλα, το σχήμα τους μειώνει τα σημεία επαφής τους στο ελάχιστο προλαμβάνοντας το πέτρωμα και τη δυσπλασία.

Τέλεια απόδοση

Η ανώτερη παραγωγική ποιότητα των ταμπλέτων, εγγυάται τη σταθερή τους διάλυση αποτρέποντας το σχηματισμό ιζημάτων στον πάτο του υποδοχέα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Ύψιστη περιεκτικότητα Χλωριούχου Νατρίου.
 • Έλλειψη κάθε είδους βιολογικής πρόσμειξης και αδιάλυτων.
 • Μέγιστη απόδοση αποσκλήρυνσης.
 • Μέγιστη παραγωγή αναγέννησης.
 • Αύξηση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού και των ρητινών.
 • Δυνατότητα σταθερής και ολικής διάλυσης.
 • Δεν αφήνουν κατάλοιπα στον εξοπλισμό.
 • Δεν επιτρέπουν τη δημιουργία ιζημάτων.
 • Παραγωγή κορεσμένης άλμης στον τάχιστο χρόνο.
 • Αποκλείουν το ενδεχόμενο πετρώματος ή στοίβαξης στον κάδο.
 • Αποκλέιουν το ενδεχόμενο θόλωσης νερού.
 • Υψηλή αντοχή στα χτυπήματα και το λιώσιμο.
 • Εύχρηστη συσκευασία και εύκολη αποθήκευση.
 • Δεν προκαλεί σκόνη ή άλλου είδους βρωμιά στον εργασιακό χώρo
 • Αποκλείουν το ενδεχόμενο νόθευσης.

ΤΥΠΟΣ Α               ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΑΚΟ 25 Κ         Ε
ΤΥΠΟΣ Β               ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΑΚΟ 25 Κ         Ε

ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΤΥΠΟΣ Α       ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΑΚΟ 25 Κ      Ε

ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΤΥΠΟΣ Β        ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΑΚΟ 25 Κ     ΕWater Softener Salt (ENGLISH)

ECOFILTER_ICE_SALT_111.jpg

Hard water contains more minerals, especially calcium and magnesium, that ordinary water. This can lead to the build up of scale in pipes and appliances. A water softener is used to reduce the concentration of these minerals.

In essence, a water softener consists of an ion exchange resin that removes the minerals as the water flows through it. After a while, the resin becomes saturated with these minerals and it no longer functions. At this point, a salt solution is added to the resin. The salt exchanges with the accumulated minerals, and allows them to be washed out of the softener into a drain.  This rejuvenates the softener.

A variety of materials can be used as the water softener salt, e.g., sodium chloride (NaCl) or potassium chloride (KCl). In the example shown here, the water softener salt is over 99% potassium chloride.

All potassium contains potassium-40, a naturally occurring beta gamma emitter, and in large enough quantities it is easily detected with a simple survey meter. This bag, for example, could not get through a monitor at a nuclear power plant without setting off an alarm.

Δείτε παρόμοια προϊόντα με βάση την Κατηγορία τους

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών προϊόντνων

Κάντε κλικ παρακάτω για να προσθέσετε το ΑΛΑΤΙ (ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ) to your wish list.

Είδατε πρόσφατα...